Reidar Sjøli 80 år

21.03.2020

Mange gratulasjoner vil vi sende til vår kjære Reidar som den 23. mars fyller 80 år. Alltid du stiller opp for at vi alle skal ha det bra. Liten og stor vi til deg går når vi trenger noen gode råd, da vi vet du alltid et godt svar har. Du kjører og henter der det trengs, det er jammen bra du ikke kjører en tanks. Fra Rune og Tony med familie.
Gratulasjon