Ragnhild Kristensen 90 år

19.03.2020

De hjertligste gratulasjoner sendes fra Østvangfolket til familiens nestor Ragnhild som fyller 90 år 19. mars 2020. Vi ønsker deg alt vel, og det blir 90 års lag så snart verden er tilbake til normalen igjen etter korona epidemien.
Gratulasjon