Nora Antonsen Skjelin

05.06.2019

Nora ble født på Ahus 7/5 2019 kl. 04.19. Lene Skjelin og Thomas Antonsen er stolte foreldre.