Anne-Mai Plankerud Bratsberg 50 år

15.08.2021

Store gratulasjoner du her får, med dine 50 år 15. august. Hilsen dine “enestående gutter” Sivert-Andre, Ole-Gunnar og Tom Gunnar. Ps! Marte hilser også.
Gratulasjon