Silje Kristin Eriksen 30 år

20.05.2021

Det er ugler i mosen, i dag er’a 30! Hipp hipp hurra. Hilsen Kollegene i Skogbygda.
Gratulasjon