Viljar Winsjansen

19.11.2020

Viljar kom til verden 2. november på Lillehammer sykehus. Tusen takk for fantastisk god hjelp fra alle de ansatte på føden og barsel. Spesielt takk til jordmor Signy. Stolte foreldre er Guro Sellin og John Magnus Winsjansen.
Nyfødte