Markus Wenger 2 år

27.10.2020

Hipp hipp hurra for Markus med 2-års dagen den 27. oktober. Han skal tidlig krøkes for å bli en god sjåfør. Hilsen bestefar på Haga.
Gratulasjon