Selma Retteråsen

21.09.2020

Selma kom til verden 19. juli. Sanna Emine er stolt storesøster. Mona Sundby og Bjørn Arild Retteråsen.
Nyfødte